Coroleu, A. (2023). Els incunables napolitans de Pere Miquel Carbonell i la difusió de Pier Paolo Vergerio a la Catalunya quatrecentista. CESURA - Rivista, 2(1), 3–16. Recuperato da https://www.cesura.info/ojs/index.php/cr/article/view/16